Login

Bli medlem i Norsk økologisk forening/Become a member of the Norwegian Ecological Society

Minimize

Du kan melde deg inn ved å fylle ut skjemaet under. Deretter må du betale kr 100,- til Norsk økologisk forening, kontonr. 0520 19 20495 eller VIPPS 510417. Merk betalingen ”Kontingent og <år>”.

You can register by completing the form below. Then you have to pay 100 kr,- to "Norsk økologisk forening", account no. 0520 19 20495 or VIPPS 510417. Please indicate ”Kontingent and <year>”.

Hjem    Om NØF    Konferanser    Bli medlem
© 2019 NINA/NØF